تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
دانلود مقالات دانشجویی

تحقیق چپ دست ها و ویژگیها و نارسایی های آنها

تحقیق چپ دست ها و ویژگیها و نارسایی های آنها

حجم : 69

صفحات : 115

گروه : تحقیق
فرمت : doc
قیمت محصول : 5000
توضیحات دانلود
+ تعداد بازدید : 21 |
نوشته شده توسط علی در دوشنبه 28 خرداد 1397 و ساعت 21:31

تحقیق تاثیر پیاده روی در سراشیبی بر آلزایمر پسران

تحقیق تاثیر پیاده روی در سراشیبی بر آلزایمر پسران

حجم : 62

صفحات : 24

گروه : تحقیق
فرمت : doc
قیمت محصول : 3500
توضیحات دانلود
+ تعداد بازدید : 16 |
نوشته شده توسط علی در دوشنبه 28 خرداد 1397 و ساعت 21:31

تحقیق تاریخچه آموزش و تعلیم و تربیت در ایران

تحقیق تاریخچه آموزش و تعلیم و تربیت در ایران

حجم : 62

صفحات : 80

گروه : تحقیق
فرمت : doc
قیمت محصول : 5000
توضیحات دانلود
+ تعداد بازدید : 15 |
نوشته شده توسط علی در دوشنبه 28 خرداد 1397 و ساعت 21:30

تحقیق نظام آموزشی فرانسه

تحقیق نظام آموزشی فرانسه

حجم : 124

صفحات : 214

گروه : تحقیق
فرمت : doc
قیمت محصول : 4000
توضیحات دانلود
+ تعداد بازدید : 14 |
نوشته شده توسط علی در دوشنبه 28 خرداد 1397 و ساعت 21:30

تحقیق ویژگیها و مسائل کودکان کم شنوا و ناشنوا و نقص شنوایی

تحقیق ویژگیها و مسائل کودکان کم شنوا و ناشنوا و نقص شنوایی

حجم : 46

صفحات : 91

گروه : تحقیق
فرمت : doc
قیمت محصول : 12000
توضیحات دانلود
+ تعداد بازدید : 18 |
نوشته شده توسط علی در دوشنبه 28 خرداد 1397 و ساعت 21:30

تحقیق مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس

تحقیق مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس

حجم : 54

صفحات : 24

گروه : تحقیق
فرمت : doc
قیمت محصول : 2500
توضیحات دانلود
+ تعداد بازدید : 13 |
نوشته شده توسط علی در دوشنبه 28 خرداد 1397 و ساعت 21:30

تحقیق تاریخچه تجارت و مصرف مواد مخدر در ایران

تحقیق تاریخچه تجارت و مصرف مواد مخدر در ایران

حجم : 55

صفحات : 49

گروه : تحقیق
فرمت : doc
قیمت محصول : 5000
توضیحات دانلود
+ تعداد بازدید : 12 |
نوشته شده توسط علی در دوشنبه 28 خرداد 1397 و ساعت 21:30

مقاله اخبار رسانه ای و سلطه ارتباطی در رسانه های خبری بین الملل

مقاله اخبار رسانه ای و سلطه ارتباطی در رسانه های خبری بین الملل

حجم : 27

صفحات : 52

گروه : تحقیق
فرمت : doc
قیمت محصول : 7800
توضیحات دانلود
+ تعداد بازدید : 14 |
نوشته شده توسط علی در دوشنبه 28 خرداد 1397 و ساعت 21:29

تحقیق نقش و جایگاه پرستاری در ساختار تمدن ها و چگونگی کار کردن آنها

تحقیق نقش و جایگاه پرستاری در ساختار تمدن ها و چگونگی کار کردن آنها

حجم : 91

صفحات : 96

گروه : تحقیق
فرمت : doc
قیمت محصول : 4000
توضیحات دانلود
+ تعداد بازدید : 14 |
نوشته شده توسط علی در دوشنبه 28 خرداد 1397 و ساعت 21:29

تحقیق کیفیت بصری و ادراکی در فضاهای شهری

تحقیق کیفیت بصری و ادراکی در فضاهای شهری

حجم : 1072

صفحات : 14

گروه : تحقیق
فرمت : doc
قیمت محصول : 2000
توضیحات دانلود
+ تعداد بازدید : 19 |
نوشته شده توسط علی در دوشنبه 28 خرداد 1397 و ساعت 21:29